صنعت

نیاز رسانه‌ای معادن
اقتصاد

نیاز رسانه‌ای معادن

یک کارشناس استخراج معدن گفت: اگر یک رسانه تخصصی به حوزه معدن بپردازد تا بعضی از مسائل مهم را بازگوکند برای جامعه اهمیت مسائل این حوزه جا می‌افتد و بعد اگر معدنی بخواهدکار کند زمینه‌ای برای فعالیت آن فراهم می‌شود.   علی معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد  خراسان رضوی

بیشتر بخوانید