مسکن

اقتصاد

طرح حریم رضوی غیرقانونی است

رئیس شورای شهر مشهد: از رویکرد شهردار مشهد در منطقه ثامن انتقاد کردیم رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مهم ترین بحث در تصویب طرح ثامن رویکرد غیرقانونی و بی‌توجهی به شورای شهر و شهرداری بود که توقع داشتیم آقای شهردار در همین موضع حرکت کند، در همین راستا هم

بیشتر بخوانید