دیپلماسی

سنگ اندازی اسرائیل در مسیر احیاء برجام

نِری زیلبر در فارن پالسی نوشت: اگر تنها یک نکته مشهود در رابطه با ترور دکتر فخری‌زاده وجود داشته باشد، این است که اسرائیل و دولت جدید رئیس جمهورمنتخب؛ جو بایدن در ایالات متحده بر سر سیاست‌گذاری در قبال ایران به مشکل برخواهند خورد. به گفته تحلیلگران اسرائیل، زمان این

بیشتر بخوانید

سیاست چرخش به شرق و مدارا با غرب

دیدگاه های متعارض در عرصه سیاست خارجی شکست ترامپ در انتخابات می‌تواند شکست سیاست‌های او، به ویژه سیاست فشار حداکثری بر ایران، تلقی شود. ترامپ با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و کمرشکن تلاش کرد تا ایران را به پذیرش شروطی تحقیرآمیز وادار نماید. در برابر این سیاست

بیشتر بخوانید

ایران و تاجیکستان نزدیکتر از همیشه

ایران و تاجیکستان دو کشور با فرهنگ، تاریخ و علایق مشترک هستند که مردم آن‌ها بیش از دولت‌هایشان به هم نزدیک هستند. جمعیت 10میلیون نفری تاجیک‌ها همواره نگاه و تعامل مثبتی با ایرانی‌ها داشته‌اند و احساس خویشاوندی بین‌شان باعث شده است که شرکای اقتصادی مستحکم با منافع مشترک باشند. در

بیشتر بخوانید