اقتصاد کلان

آقایان اجازه بدهند می‌خواهیم مشهد را آباد کنیم
اقتصاد کلان

آقایان اجازه بدهند می‌خواهیم مشهد را آباد کنیم

عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی گفت: 15 سال است که منتظریم تا شهرداری ثامن به ما زمین را تحویل دهد و پروژه خود را در عرض 36ماه بسازیم. اگر آقایان اجازه بدهند می‌خواهیم مشهد را آباد کنیم. قاسم خان محمدی در گفت وگو با اعتماد خراسان رضوی

بیشتر بخوانید