میراجان سلیمان خیل

رئیس اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و ایران شعبه هرات

اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، شعبه هرات از مشکلات فعالین اقتصادی غیرایرانی می‌گوید: حمایت از سرمایه گذار خارجی روی کاغذ

  سالها پیش خواهران و برادران ما ازافغانستان به ایران آمدند تا در میان خانواده جدیدشان امنیت و آرامش را در حوزه‌های مختلف زندگی تجربه

ادامه مطلب »
1400 با کارآفرینان

سلیمان خیل رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، شعبه هرات: سرمایه‌گذاری خارجی در تنگنای مشکلات داخلی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، شعبه هرات گفت: مشکلاتی که در داخل جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد باعث دلسردی و مانع از

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید