مروری بر عناوین مهم‌ترین خبرهای چهارمین شماره ویژه‌نامه اعتماد خراسان‌رضوی

در این شماره به صورت ویدئویی می‌توانید مهم‌ترین عناوین خبری چهارمین شماره ویژه‌نامه اعتماد خراسان‌رضوی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید