۱۶۸ خانواده دارای معلول در تایباد خراسان رضوی فاقد مسکن هستند

رییس اداره بهزیستی تایباد گفت: اکنون ۱۶۸ خانواده دارای یک تا سه معلول در شهرستان مرزی تایباد خراسان رضوی فاقد مسکن هستند.

به گزارش اعتمادساز، افسانه فدایی افزود: ۶ خانواده دارای سه معلول، ۴۸ خانواده دارای ۲ معلول و ۱۱۲ خانواده یک معلول در شهرستان تایباد مسکن ندارند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار واحد مسکونی به خانواده های تحت پوشش این نهاد در روستاهای خیابان، پساوه، فرمان‌آباد و حسینی واگذار شده است.

رییس اداره بهزیستی تایباد ادامه داد: امسال ساخت ۱۵ واحد مسکونی برای معلولان در مناطق شهری و روستایی این شهرستان آغاز شده است که با بهره برداری از این واحدهای مسکونی، ۹ خانواده تک معلول، چهار زن سرپرست خانوار، یک خانواده تک معلول و یک نفر از ایتام تحت پوشش بهزیستی شهرستان صاحب خانه می شوند.

وی اظهار کرد: تاکنون برای انجام مراحل ساخت این واحدهای مسکونی افزون بر سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور هزینه شده و تا پایان مرحله ساخت آنها بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال دیگر مورد نیاز است.

فدایی به کمکهای بلاعوض بهزیستی تایباد برای ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: این نهاد حمایتی برای ساخت واحد مسکونی خانواده های ۲ معلول در شهر ۲ میلیارد ریال و در روستاها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بلاعوض پیش بینی کرده است که این رقم در خانواده های یک معلول شهری و روستایی به یک میلیارد ریال می رسد.

بهزیستی تایباد در چهار حوزه توانبخشی، پیشگیری، حمایتی و مشارکت های مردمی خدمات ارایه می کند، شهرستان ۱۴۵ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید