مروری بر عناوین مهمترین خبرهای سومین شماره ویژه نامه اعتماد خراسان رضوی

در این شماره به صورت ویدئویی می توانید مهمترین عناوین خبری سومین شماره ویژه نامه اعتماد خراسان رضوی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید