قطع برق چاه موتورها به ۱۰ تن از محصول گوجه جوین خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: خسارت وارده بر تولید گوجه این شهرستان ناشی از خشکسالی و قطع برق چاه موتورها حدود ۱۰ تن برآورد شده است.

به گزارش اعتمادساز، علی‌اکبر قارزی از پیش‌بینی برداشت ۴۱ تن گوجه‌فرنگی از سطح ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و افزود: به طور میانگین از هر هکتار از اراضی مستعد کشت گوجه‌فرنگی می‌توان ۳۵ تا ۴۵ تن گوجه برداشت کرد.

وی در خصوص تولید گوجه‌فرنگی در جوین اظهار کرد: این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات باغی، زراعی و دامی و تأمین‌کننده بخش زیادی از نیاز غذایی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی جوین با بیان اینکه عملکرد این محصول نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است، به سازگاری گوجه‌فرنگی با شرایط و اقلیم این شهرستان اشاره و افزود: خسارت وارده خشکسالی و قطع چاه موتورها بر تولید گوجه این شهرستان حدود ۱۰ تن برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه گلخانه‌ای گوجه فرنگی در این شهرستان به تازگی رونق یافته و کشت گوجه فرنگی در گلخانه بیشتر به صورت آزمایشی است.

قارزی در خصوص مشکلات پیش‌روی تولید گوجه فرنگی در جوین عنوان کرد: قطع برق چاه‌ موتورها، قیمت نامناسب، هزینه کارگری، قیمت بالای بذر و نشاء، قیمت بالای نهاده‌ها و کیفیت پایین سموم و کودهای ریزمغذی سبب کاهش کیفیت و کمیت گوجه در این شهرستان شده است.

وی خاطرنشان کرد: کم لطفی کارخانه‌های رب و استفاده آنها از شرایط نامطلوب کشاورزان و عدم خاصیت انبارداری این محصول از دیگر مشکلات پیش‌روی تولید گوجه در جوین است.

ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید