غلامحسین شافعی

رئیس  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دیدگاهتان را بنویسید