علی شریعتی مقدم

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم)

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (دوره هفتم و هشتم)

رئیس هیأت امناء و هیأت مدیره شهرک صنعتی توس (شهرک صنعتی نمونه کشور- دو نوبت)

عضو هیأت مؤسس و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه زعفران- تشکل نمونه صادراتی ملی (۱ دوره)

رئیس هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران (خراسان رضوی)

عضو هیأت امناء و هیأت رئیسه شورای ملی زعفران

دبیر و مشاور عالی فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم و نهم)

دبیر زعفران و مشاور عالی فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)

عضو شورای مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران

معرفی کار آفرینان

علی شریعتی مقدم

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نائب

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید