خراسان رضوی رتبه دوم بازآفرینی شهری کشور را دارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:استان خراسان رضوی با صدور بیش از  ۲۳هزار پروانه بازسازی بافت فرسوده، رتبه دوم کشور را پس از تهران در این زمینه به خود اختصاص داده است.

به گزارش اعتمادساز، محمد آیینی در دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری در مشهد اظهار کرد: بازآفرینی، ‌توانایی ایجاد یک ظرفیت بسیار زیاد برای تولید مسکن در کشور را فراهم می‌کند تا شعار ایجاد یک میلیون مسکن در سال برای کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به این که نزدیک به ۵۵ درصد برنامه بازآفرینی در نهضت ملی مسکن تحقق یافته است ادامه داد: بهترین شرایط حمایت از نوسازی بافت فرسوده و حاشیه نشینی در دولت سیزدهم فراهم شد به گونه ای که در این مدت، بیش از ۱۶۱ هزار واحد در کشور پروانه نوسازی مسکن خود را در محدوده‌ بافت‌های فرسوده کسب کردند و از این میان نیز بیش از ۵۱ هزار واحد به بهره برداری رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت سیزدهم موضوع حفظ جان انسان‌ها در حوزه مسکن نسبت به دولت‌های گذشته در نظر گرفته شد و با این رویکرد نسبت به موضوع مسکن برنامه ریزی صورت گرفته است تا اگرزلزله ای رخ داد خانه‌های ناپایداری با کوچکترین لرزه، بر سر مردم آوار نشود.

آیینی افزود: بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در حدود ۱۶۷ هزار هکتار زمین کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند و بر اساس رویکرد حفظ جان مردم نیاز به شتابدهی در بخش نوسازی مسکن وجود داشت.

وی اضافه کرد: پس از راهبرد شتاب‌دهی به نوسازی مسکن توجه به سندهای ملی بازآفرینی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های شهری صورت گرفت این رویکرد موجب شد تا برنامه ریزی برای ارائه خدمات در سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی و معابر شهری در حد متوسط سرانه محلات برخوردار شهر صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی بازآفرینی ایران گفت:با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای نوسازی مسکن، به طور میانگین ۸۵ درصد تخفیف برای صدور پروانه در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تسهیلات ارزان برای بافت فرسوده در قالب پنج نوع تسهیلات بافت فرسوده فراهم شده است.

آیینی افزود: براساس بسته‌های تشویقی، شهرداری‌ها متناسب با شرایط شهر خود بسته تشویقی در نظر می‌گیرند و امید است استان خراسان رضوی هم به زودی در صدور پروانه‌ها اقدام مناسب را در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: همچنین در محلاتی که تراکم بالا و نفوذ ناپذیر وجود دارد، صاحبان املاک‌فرسوده می‌توانند واحدهای خود را با مسکن‌های نوساز با ۴۰ درصد تخفیف تعویض کنند که در این خصوص نیز استان خراسان رضوی پیشتاز است.

فارس

دیدگاهتان را بنویسید