کرونا

کرونا

کرونا و «یک پنجره شکسته»

«کرونا» و نگاهی به تجربه برخورد با آن سبب شد تا یک نظریه را بازخوانی و مرور کنیم. نظریه «پنجره شکسته» چیست؟ و آیا امروز ما را در فهم اجتماعی و کمک به این بحران یاری می‌کند و یا از آن برای مدیریت این روزهای جامعه می‌توان استفاده کرد‌؟ «پنجره

بیشتر بخوانید
کارنامه کرونایی
کرونا

کارنامه کرونایی

کرونا تجربه‌ای تلخ و فراگیر است که بار دیگر نشان داد دولت‌ها و ملت‌ها در برابر پدیده‌ای واحد، واکنش‌های متفاوت از خود نشان می‌دهند. با کمال تعجب «درد مشترک» و «تلاش برای یافتن راه بهبودی» که باید عبور از راه‌های سخت را ممکن کند نگرش‌ها و عملکردهای بی‌شماری را به

بیشتر بخوانید