هفت کاروانسرای خراسان رضوی در فهرست میراث جهانی ثبت شد

استاندار خراسان رضوی گفت: در پرونده ثبت جهانی کاروانسراهای ایران، هفت کاروانسرای خراسان رضوی در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

به گزارش اعتمادساز، یعقوبعلی نظری افزود: پرونده کاروانسراهای ایران، شامل ۵۴ کاروانسرای تاریخی در ۲۴ استان کشور است که البته از بین صدها کاروانسرا انتخاب شده‌اند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: رباط شرف (سرخس)، عباس آباد تایباد (تایباد)، فخر داوود (نیشابور)، مزینان (داورزن)، فخرآباد (بجستان)، زعفرانیه (سبزوار)، مهر(سبزوار)، هفت کاروانسرا و رباطی هستند که در پرونده کاروانسراهای ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.

در نشست عصر یکشنبه، ۲۶ شهریور(۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳)، چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO)، پرونده کاروانسراهای ایران (مجموع ۵۴ کاروانسرای تاریخی) بررسی و با تصویب اعضای کمیته به عنوان بیست و هفتمین میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو از ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) در ریاض پایتخت عربستان سعودی کار خود را آغاز کرده است و پرونده ۵۰ میراث فرهنگی و طبیعی از بیش از ۴۰ کشور جهان برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در حال بررسی است.

از این تعداد، ۲۴ پرونده سهمیه اجلاس سال گذشته است که به دلیل بحران اوکراین به تعویق افتاد و ۲۶ پرونده مربوط به اجلاس سال ۲۰۲۳ است.

استان خراسان رضوی هم اکنون دارای بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ اثر ملی است.

ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید