مریم سراج احمدی

عضو هیئت رئیسه و‌هیئت نمایندگان  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

عضو شورای شهر تربت جام و شورای استان خراسان رضوی

عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

رئیس کانون زنان بازرگان

عضو هیأت مدیره کانون زنان بازرگان

نائب رئیس خوراک دام منطقه آفرین

مدیرعامل صنایع شیرآفرین جام

دیدگاهتان را بنویسید