مروری بر عناوین مهمترین خبرهای دومین شماره اعتماد خراسان رضوی

در این شماره به صورت ویدئویی می توانید مهمترین عناوین خبری دومین شماره ویژه نامه اعتماد خراسان رضوی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید