مروری بر عناوین مهمترین خبرهای اولین شماره ویژه نامه اعتماد خراسان رضوی

در این شماره به صورت ویدئویی می توانید مهمترین عناوین خبری اولین شماره ویژه نامه اعتماد خراسان رضوی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید