قاسم خان محمدی

عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی

1400 با کارآفرینان

عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی: اعتمادخراسان رضوی پیشرفت چشمگیری داشته است

عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی گفت: اعتماد خراسان رضوی در یک سال اخیر پیشرفت چشم گیری هم از نظرشناخته شدن و هم

ادامه مطلب »
1400 با کارآفرینان

خان‌محمدی، عضو هیات مدیره انجمن کارافرینان سازنده حریم رضوی: امنیتی برای کارآفرینان وجود ندارد

عضو هیات مدیره انجمن‌ کارآفرینان سازنده حریم رضوی گفت: بزرگترین مشکل ما، فسادی است که در برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد که باید شناسایی و رفع شود،

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید