غلامعلی رخصت

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی: فقدان زیرساخت‌های انرژی، مانع از ورود سرمایه گذاری‌های جدید به عرصه صنعت می شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاران بسیاری به دلیل فقدان زیرساخت های انرژی تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه تولید و

ادامه مطلب »
1400 با کارآفرینان

رخصت رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: ارز 4200 تومانی به چه کسانی داده شد؟

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: این سوال وجود دارد که ارز 4200 تومانی به چه کسانی داده شده

ادامه مطلب »
1400 با کارآفرینان

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی: رسانه ها دشواری های تامین مواد اولیه برای صنایع را دنبال کنند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تامین مواد اولیه از بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می‌رود من به

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید