علی اکبر علیزاده قناد

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

دیدگاهتان را بنویسید