ساناز میرهادی زاده

مدیرعامل هلدینگ جام جم

رئیس هیات مدیره گروه دارویی رویان

دیدگاهتان را بنویسید