توصیه شما به بانوان علاقه مند به ورود به حوزه کارآفرینی چیست؟

نسرین یوسفی؛ عضو اتاق بازگانی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:

دیدگاهتان را بنویسید