انتظارات فعالین اقتصادی از مدیریت شهری در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید

نسرین یوسفی؛ عضو اتاق بازگانی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:

دیدگاهتان را بنویسید