احمد زمانیان یزدی

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی جاده بان گستر

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

عضو هیأت نمایندگان اتاق در دوره هشتم و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد

دیدگاهتان را بنویسید