ابراهیم عطائی

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

معرفی کار آفرینان

ابراهیم عطائی

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید