آذر کیانی نژاد

نایب رئیس کانون زنان بازرگان

مدیر عامل شرکت سامانه ساز صنایع خراسان (در حوزه مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود فضای کسب و کار) از سال 1384 تا کنون

مدیر عامل شرکت کیان گسترش سلامت آسیا ( در حوزه ساخت ،تجهیز و صحه گذاری اتاق های تمیز ) از سال 1394 تا کنون

مدیر تضمین کیفیت در صنایع مهتاب خراسان از سال 1380 ا لی 1385

کارآفرین برتر جوان در حوزه اقتصاد جهان اسلام WIFE در سال 1394

عضو سازمان Global Entrepreneurship Monitor (GEM) در خصوص داده کاوی کارآفرینی در ایران  مدرس تائید صلاحیت شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای  مشاور تایید صلاحیت شده از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مشاور تایید صلاحیت شده وزارت صنایع و معادن درخصوص طرح سام

مشاور تایید صلاحیت شده انجمن تخصصی پاتولوژیست های استان خراسان

مشاور تایید صلاحیت شده سازمان بهداشت و درمان استان خراسان در صنایع غذایی و دارویی

مشاور مورد تائید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی (SME)  مشاور تایید صلاحیت شده وزارت بهداشت و درمان در خصوص مشاوره تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در بازرسی و کنترل شرکت های مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی و شرکت های گواهی کننده سیستم های مدیریت کیفیت

داور برتر چهارمین و پنجمین جشنواره ملی بهره وری ایران در گروه های صنعت قند وشکر – لبنی- اشامیدنی در سال های 1393و 1392

عضو هیئت ریسه انجمن مشاوران مدیریت ایران – شاخه خراسان از سال 1393 ارزیاب جشنواره انتخاب برند های برترزیر نظر اتاق بازرگانی ، اداره صنعت معدن تجارت در سالهای95- 96-97

کارگزار تجاری سازی شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فن آوری خراسان

دیدگاهتان را بنویسید